Toolblox Update versie 1.011 

Toolblox versie 1.011 bevat onder andere de volgende updates:

Bepaal zelf de afbeeldingskwaliteit 

Voortaan kan de kwaliteit van een jpg afbeelding op een pagina door de beheerder zelf bepaald worden. Standaard staat de kwaliteit op 80%. Nu kan er gekozen worden uit kwaliteitswaardes van 50 tot 100%.

Verbeterde interface voor formulier eigenschappen 

Het eigenschappenvenster voor formulieren is voor de duidelijkheid opgesplitst. Opties die te maken hebben met modules die aan de website zijn gekoppeld zijn nu bij aparte knoppen ondergebracht.

Verbeterde re-caching na updates 

Voor de Toolblox admin is een verbeterd re-caching systeem ontwikkeld. Eventuele browsercache-problemen in de admin na een update worden hierdoor aangepakt.